Diakonické centrum Cesty nádeje má voľné kapacity pre klientov.

Bližšie informácie v priloženom ozname.

DC CN_Oznam pre CZ KE-seniorat_2020-07.pdf

Úvod

Vitajte na stránke Košického seniorátu Evanjelickej a.v. cirkvi.
Seniorát patrí do Východného dištriktu Evanjelickej a.v.cirkvi na Slovensku.

Seniorát patrí medzi najmenšie na Slovensku, ale v jednotlivých cirkevných zboroch sa rozvíja duchovný život  pre všetky vekové kategórie. V senioráte je rozvinutá služba Diakonie a má tu svoje pevné miesto aj cirkevné školstvo.

Drahé sestry a bratia.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a odporúčania Ministerstva vnútra SR, Ministerstvo kultúry rozhodlo o zákaze hromadných podujatí z dôvodu všeobecného záujmu ochrany zdravia ľudí. Na základe uvedeného: Služby Božie a všetky hromadné podujatia v ECAV sa nebudú konať do odvolania.

Samozrejme sa to týka aj našej pripravovanej konferencie MOS v Rožňave, 20.-22.3.2020, ktorá sa z týchto dôvodov v tomto termíne ruší. Urobíme všetko preto, aby sa uskutočnila v náhradnom termíne. O tom všetkom vás budeme včas informovať. Vytrvajme v modlitbách a pôstoch za celú túto situáciu, nech je to pre mnohých čas, aby vrúcne a hlbšie hľadali Božiu tvár a učili sa MU dôverovať. Pán je naša skala a útočište(žalm 91).

S úctou Stanislav Kocka – vedúci MOS ECAV /v súčinnosti s výborom MOS

Košický seniorát Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Pod týmto názvom si môžete kúpiť knihu o Košickom senioráte. V jednotlivých kapitolách sa pozriete do každého cirkevného zboru v senioráte. Dozviete sa o histórii vzniku cirkevných zborov. Zobrazené sú všetky kostoly  na všetkých fíliách. 

Kniha je plnofarebná, viazaná, 183 strán a s tvrdým obalom.  Zakúpiť si ju môžete v každom CZ Košického seniorátu, alebo v sídle seniorátu v Košiciach, Jesenského 1.

Cena: 10.- eur.