Súbeh 

  Cirkevný zbor ECAV Gelnica vypisuje súbeh na uprázdnenú kňazskú stanicu.
CZ patrí do VD ECAV a do Košického seniorátu.
Bohoslužobná reč je slovenčina.
V prípade manželského páru je k dispozícii aj CZ ECAV Švedlár.
Termín prihlásenia sa je 31.10.2021. Prihlášky posielajte na adresu: Košický seniorát ECAV, Jesenského 1, 040 01 Košice.

Spoločné on line bohoslužby pripravili bratia a sestry farári a farárky Košického seniorátu.Prajeme vám požehnanú chvíľu v spoločenstve veriacich.


Sčítanie obyvateľov domov a bytov - 2021
Od 15.2.2021 do 31.3.2021

O sčítaní obyvateľov 2021 zatiaľ veľmi nepočuť. Začne sa už o necelý mesiac a bude trvať 6 týždňov. Je anonymné, no zároveň povinné pre každého z nás. Dobrou správou je, že na rozdiel od biblických čias, už nie je potrebné ísť sa zapísať osobne a na oslíkovi do mesta, z ktorého pochádza náš rod Všetko sa dá vybaviť online na stránke www.scitanie.sk, kde sú aj ďalšie informácie. Pre starších bude možnosť požiadať o asistenciu sčítacieho komisára. Vyplniť online formulár by však malo byť naozaj jednoduché.
PRE CIRKVI bude dôležité, že ich financovanie a postavenie sa bude odvíjať od výsledkov sčítania. Ak ste členom evanjelickej cirkvi, dilemu nemáte. Ak ste bez vyznania, tiež nie. Čo však v prípade ak nechodíte do kostola, ale ste veriaci a cítite sa byť - hoci iba kultúrnou súčasťou evanjelickej cirkvi? Napr. ste v nej boli pokrstení, alebo zosobášení? Alebo v rámci nej raz budete možno pochovaní? Pokojne sa k ECAV v sčítaní prihláste...

Úvod

Vitajte na stránke Košického seniorátu Evanjelickej a.v. cirkvi.
Seniorát patrí do Východného dištriktu Evanjelickej a.v.cirkvi na Slovensku.

Seniorát patrí medzi najmenšie na Slovensku, ale v jednotlivých cirkevných zboroch sa rozvíja duchovný život  pre všetky vekové kategórie. V senioráte je rozvinutá služba Diakonie a má tu svoje pevné miesto aj cirkevné školstvo.

Diakonické centrum Cesty nádeje má voľné kapacity pre klientov.

Bližšie informácie v priloženom ozname.

DC CN_Oznam pre CZ KE-seniorat_2020-07.pdf

Všetkým prajeme požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2021:


Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

 Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII
Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám. 
Košický seniorát Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Pod týmto názvom si môžete kúpiť knihu o Košickom senioráte. V jednotlivých kapitolách sa pozriete do každého cirkevného zboru v senioráte. Dozviete sa o histórii vzniku cirkevných zborov. Zobrazené sú všetky kostoly  na všetkých fíliách. 

Kniha je plnofarebná, viazaná, 183 strán a s tvrdým obalom.  Zakúpiť si ju môžete v každom CZ Košického seniorátu, alebo v sídle seniorátu v Košiciach, Jesenského 1.

Cena: 10.- eur.