Namiesto vencov môžete využiť možnosť prispieť do zbierky pre pozostalú manželku a jej rodinu, ktorú vyhlásil BÚ VD.

Finančné prostriedky môžete zasielať na účet VD ECAV na Slovensku:

SK83 0900 0000 0000 9629 3513, variabilný symbol 2199, správa pre prijímateľa: Vargovčákovci.


Zbierka potrvá do 15. 12. 2021, keď bude odovzdaná pozostalej manželke, sestre farárke Kristínke Vargovčákovej.Spoločné on line bohoslužby pripravili bratia a sestry farári a farárky Košického seniorátu.Prajeme vám požehnanú chvíľu v spoločenstve veriacich.


Úvod

Vitajte na stránke Košického seniorátu Evanjelickej a.v. cirkvi.
Seniorát patrí do Východného dištriktu Evanjelickej a.v.cirkvi na Slovensku.

Seniorát patrí medzi najmenšie na Slovensku, ale v jednotlivých cirkevných zboroch sa rozvíja duchovný život  pre všetky vekové kategórie. V senioráte je rozvinutá služba Diakonie a má tu svoje pevné miesto aj cirkevné školstvo.

Diakonické centrum Cesty nádeje má voľné kapacity pre klientov.

Bližšie informácie v priloženom ozname.

DC CN_Oznam pre CZ KE-seniorat_2020-07.pdf

Všetkým prajeme požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2021:


Reformačný modlitebný týždeň 26.-30.okt.2020

 Vzhľadom na zákaz bohoslužobných zhromaždení Reformačný modlitebný týždeň v tomto roku sa bude konať iným spôsobom.

Každý večer o 18:00 hodine bude zverejnený príhovor na danú tému a podnety k modlitbám .

CESTA K REFORMÁCII
Pripojte sa k nám každý večer k spoločným modlitbám. 
Košický seniorát Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku. 

Pod týmto názvom si môžete kúpiť knihu o Košickom senioráte. V jednotlivých kapitolách sa pozriete do každého cirkevného zboru v senioráte. Dozviete sa o histórii vzniku cirkevných zborov. Zobrazené sú všetky kostoly  na všetkých fíliách. 

Kniha je plnofarebná, viazaná, 183 strán a s tvrdým obalom.  Zakúpiť si ju môžete v každom CZ Košického seniorátu, alebo v sídle seniorátu v Košiciach, Jesenského 1.

Cena: 10.- eur.