Kontakt: 

Košický seniorát ECAV

Jesenského 1

040 01  KOŠICE0907 951 648

email: kos@ecav.sk

Oficiálna stránka Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v.: http://www.vdecav.sk/

 Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku: http://www.ecav.sk/?p=adresar/ADRsenior/ADR-KE