1. Zasadnutie Seniorátneho presbyterstva 28.3.2014

V CZ Košice sa 28.3.2014 konalo zasadnutie Seniorátneho presbyterstva.


2. Zasadnutie Seniorátneho konventu 30.3.2014

V CZ Košice sa 30.3.2014 konalo zasadnutie Seniorátneho konventu Košického seniorátu. Zúčastnili sa ho volení delegáti všetkých desiatich cirkevných zborov seniorátu a vzácni hostia.

Členovia konventu zablahoželali bratovi seniorovi Jánovi Hruškovi k jeho blížiacemu okrúhlemu životnému jubileu.


3. Biblická olympiáda - seniorátne kolo

Dňa 25.4.2014 sa v priestoroch EGJAK konala Biblická olympiáda - seniorátne kolo za účasti vyše 70 súťažiacich.

Dominantnú časť tvorili študenti EGJAKu, ale v tejto súťaži bola zastúpená aj väčšia časť cirkevných zborov KOS.
Celoslovenské kolo bude 2.6.2014 v Tisovci.Zúčastnia sa ho víťazi jednotlivých kategórií. 3


4. Seniorátne stretnutie žien

dňa 15.6.2014 sa uskutočnilo 30.Seniorátne stretnutie žien Košického seniorátu. Organizačne to zabezpečil CZ Rankovce.

Prednáškou na tému: Chceme byť ako ona? (Prísl. 31,10-31) poslúžila ses. Anna Germanová z Klenovca.6. Žatva duchovnej piesne 26.10.2014 CZ Budimír

Už po 17-ty krát sa v Košickom senioráte ECAV konalo stretnutie spevokolov známe pod názvom Žatva duchovnej piesne.

Aj dnešného dňa to bolo milé stretnutie priateľov, bratov a sestier z mnohých cirkevných zborov Košického seniorátu. Prihovoril sa k nám br. farár Ján Bakalár z Prešova spolu s hosťom z Nórskej evanjelickej cirkvi.
Prihovoril sa k nám br. senior Ján Hruška, br. dištriktuálny dozorca Ján Brozman, moderoval br. konsenior Dušan Havrila.
Domácemu br.farárovi Danielovi Dudášovi a CZ Budimír ďakujeme za milé prijatie.

V programe vystúpili spevokoly :
z CZ Budimír
z Reformovanej kresťanskej cirkvi z Vajkoviec
z CZ Rankovce
z CZ Obišovce
z CZ Vyšná Kamenica
z CZ Košice


7. Reformačný modlitebný týždeň

Vo všetkých CZ Košického seniorátu sa v týždni od 27.10. - 30.10.2014  uskutoční Reformačný modlitebný týždeň. Začiatok o 18:00.

Témy:

1. Pod Božím vedením

2. Putovanie cez púšť, po Božích okľukách

3. Na ceste k večnému domovu

4. Do Božej blízkosti


8. Seniorátne stretnutie presbyterov KOS

16.11.2014 sa v priestoroch Evanjelického gymnázia J.A.Komenského v Košiciach konalo Seniorátne stretnutie presbyterov.

Hlavnou prednáškou sa k nám prihovoril Mgr. Ján Velebír, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.

Téma: Ako osloviť dnešného človeka pre prácu v cirkvi?