Evanjelická materská škola, Muškátová 7, Košice
http://www.ms-muskatova.sk/

Evanjelická materská škola SOVIČKY, Exnárova 10, Košice
http://www.ems-sovicky.eu


Evanjelická špeciálna materská škola , Exnárova 10, KošiceEvanjelická spojená škola internátna v Červenici
http://www.eszscervenica.sk/

Evanjelické gymnázium J.A.Komenského, Škultétyho 10, Košice
http://www.gjak.sk/