Seniorátna koordinátorka SEŽ, Monika Beňová, srdečne pozýva sestry nášho seniorátu na Seniorátne stretnutie žien, ktoré sa uskutoční v termíne 14.-15.9.2022 v Herľanoch.

Témou stretnutia je "A budete mi svedkami až do posledných končín zeme...", hosťom bude sestra farárka Daniela Mikušová, ktorá nám tiež porozpráva o Misii na Níle. 

Prihlásiť sa je potrebné do 10.9.2022  koordinátorke Monike Beňovej. Cena stretnutia je 40,- eur. V cene je nocľah, strava, výdavky spojené s cestovným pre hosťa.