Členovia Seniorátneho presbyterstva KOS:

1.   Mgr. Samuel Linkesch,  senior, Košice
2.    Ing. Daniel Kobyľan -seniorátny dozorca, Košice
  

3.   Ing. Milan Čulka – zástupca senior. dozorcu, Budimír  
4.   Mgr. Monika Beňová -zapisovateľka KOS, Rankovce
5.    Iveta Grossová, Mníšek nad Hnilcom
6.    PaedDr. Dušan Havrila, PhD. - Košice
7.    JUDr. Daniela Hládeková – HRK KOS, Košice - Terasa
8.   ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. - konsenior, Vyšná Kamenica
9.  Mgr. Stanislav Kocka - VMV KOS, Košice 
10. Mgr. Karol Konrád, Gelnica  
11. Ing. Bohumil Mazák - právny zástupca KOS, Košice   
12. Mgr. Igor Mišina, Košice - Terasa 
13. Ing. Zuzana Patzová, Švedlár 
14. Mgr. Jaroslav Petro, ZED KOS, Obišovce  
15. Valéria Petrová -pokladníčka KOS, Vyšná Kamenica  
16. Anna Ruszová -náhradný presbyter KOS, Košice 
17. Mgr. Ján Sabanoš, Mníšek nad Hnilcom  
18. Mgr. Martina Salajová, Opiná