Členovia Seniorátneho presbyterstva KOS:

1. ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD. - senior KOS, Vyšná Kamenica
2. Ing. Ľuboš Pastor – seniorálny dozorca KOS, Vyšná Kamenica
3. PaedDr. Dušan Havrila, PhD. - konsenior KOS, Košice
4. Ing. Milan Čulka – zástupca senior. dozorcu, Budimír 


5. JUDr. Daniela Hládeková – právna zástupkyňa KOS, Košice - Terasa
6. Mgr. Stanislav Kocka - VMV KOS, Košice
7. Valéria Petrová -pokladníčka KOS, Vyšná Kamenica
8. Mgr. Ondrej Kolárovský -ZED KOS, Košice - Terasa
9. Ing. Bohumil Mazák - HRK KOS, Košice
10. Mgr. Monika Beňová -zapisovateľka KOS, Rankovce
11. Mgr. Samuel Linkesch, Košice
12. Mgr. Igor Mišina, Košice - Terasa
13. Mgr. Jaroslav Petro, Obišovce
14. Mgr. Ján Sabanoš, Mníšek nad Hnilcom
15. Mgr. Karol Konrád, Gelnica
16. Ing. Zuzana Patzová, Švedlár
17. Mgr. Martina Salajová, Opiná
18. Iveta Grossová, Mníšek nad Hnilcom
19. Ing. Daniel Kobyľan -náhradný presbyter KOS, Košice
20. Anna Ruszová -náhradný presbyter KOS, Košice