1. Budimír 16, 044 43; 055/695 82 46   - administrátor Mgr. Radoslav Grega

2.Gelnica, Lutherovo nám. 5, 056 01, 053/482 12 97, 0908 766 594 - Mgr. Marta Chlpíková, námestná farárka

3.Košice ecavke.sk  - Mgr. Samuel Linkesch, senior,   PaedDr. Dušan Havrila, PhD., Mgr. Stanislav Kocka, 

             - Mgr. Anna Linkeschová-kaplánka

4.Košice-Terasa: www.terasa.sk - administrátor Mgr. Samuel Linkesch

5.Mníšek nad Hnilcom 568, 055 64, 053/489 61 06, 0918 828 336 - Mgr. Ján Sabanoš

6.Obišovce: www.lutheran.sk  - Mgr. Jaroslav Petro

7.Opiná 11, www.czecavopina.sk - Mgr. Radoslav Grega

8.Rankovce: ecav.rankovce.sk - Mgr. Ľuboslav Beňo, Mgr. Monika Beňová

9.Švedlár 13, 053 34, 053/489 53 06 - Mgr. Vladimír Schvarc

10.Vyšná Kamenica http://www.ecavkamenica.sk/ -  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD,  konsenior 


Mgr. Marek Tomčík-seniorátny kaplánBudimír,Beniakovce,Chrastné,Rozhanovce


Košice, Mlynská ulica


Košice-Terasa, Toryská ulica


Mníšek nad Hnilcom, Smolník


Obišovce, Kysak, Trebejov


Opiná, Čižatice


Rankovce, Bačkovík, Boliarov, Čakanovce


Švedlár, Nálepkovo


Vyšná Kamenica