1. Budimír,  www.czecavbudimir.sk  044 43; 055/695 82 46   - Mgr.Anna Debnárová, zborová farárka

2.Gelnica, Lutherovo nám. 5, 056 01, 053/482 12 97, 0908 766 594 - Mgr. Marta Chlpíková, námestná farárka

3.Košice ecavke.sk  -  Mgr. Samuel Linkesch, zborový farár, senior  

          - PaedDr. Dušan Havrila,  PhD., predsedajúci zborový farár 

          - Mgr. Stanislav Kocka, zborový farár

          - Mgr. Anna Linkeschová - zborová kaplánka

4.Košice-Terasa: www.terasa.sk - Mgr. Ján Matis, zborový farár

5.Mníšek nad Hnilcom 568, 055 64, 053/489 61 06, 0918 828 336 - Mgr. Ján Sabanoš, zborový farár

6.Obišovce: www.lutheran.sk  -  Mgr. Jaroslav Petro, zborový farár

7.Opiná 11, www.czecavopina.sk - Mgr. Radoslav Grega, zborový farár

8.Rankovce: ecav.rankovce.sk - Mgr. Ľuboslav Beňo, zborový farár

               - Mgr. Monika Beňová, zborová farárka

9.Švedlár 13, 053 34, 053/489 53 06 - Mgr. Vladimír Schvarc, zborový farár

10.Vyšná Kamenica www.ecavvysnakamenica.com -  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD,  zborový farár, konsenior 
Budimír,Beniakovce,Chrastné,Rozhanovce


Košice, Mlynská ulica


Košice-Terasa, Toryská ulica


Mníšek nad Hnilcom, Smolník


Obišovce, Kysak, Trebejov


Opiná, Čižatice


Rankovce, Bačkovík, Boliarov, Čakanovce


Švedlár, Nálepkovo


Vyšná Kamenica