1. Budimír,  www.czecavbudimir.sk  facebook   - Mgr.Anna Debnárová, zborová farárka

2. Gelnica,     - facebook  -  Mgr. Karolína Konopeusová, námestná farárka

3. Košice ecavke.sk  -  Mgr. Samuel Linkesch, zborový farár, senior  

          - PaedDr. Dušan Havrila,  PhD., zborový farár 

          - Mgr. Stanislav Kocka, zborový farár       

4. Košice-Terasa: www.terasa.sk - facebook   - Mgr. Ján Matis, zborový farár, Mgr. Igor Mišina, emeritný biskup na mieste kaplána

5. Mníšek nad Hnilcom 568, 055 64, 053/489 61 06, 0918 828 336 - Mgr. Ján Sabanoš, zborový farár

6. Obišovce: www.lutheran.sk  -  facebook   -  Mgr. Jaroslav Petro, zborový farár

7. Opiná 11, www.czecavopina.sk - facebook -  Mgr. Radoslav Grega, zborový farár

8. Rankovce: ecav.rankovce.sk - facebook  -     Mgr. Ľuboslav Beňo, zborový farár

                                        - Mgr. Monika Beňová, zborová farárka

9. Švedlár 13, 053 34, 053/489 53 06 - Mgr. Ján Sabanoš, administrátor 

10.Vyšná Kamenica www.vysnakamenica.ecav.sk. -  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD,  zborový farár, konsenior 
Budimír   ..............................                Beniakovce   .................................    Chrastné

Rozhanovce


Košice, Mlynská ulica 23


Košice-Terasa, Toryská ulica 1/G


Mníšek nad Hnilcom ................................................................           Smolník


   Obišovce........................................ Kysak.............................................. Trebejov


Opiná ....................................................................................................    Čižatice


Rankovce .....................................  Bačkovík ................................  Boliarov 

Čakanovce


Švedlár  ...........................................................................................  Nálepkovo


Vyšná Kamenica