1. Budimír 16, 044 43; 055/695 82 46   - Mgr. Daniel Dudáš

2.Gelnica, Lutherovo nám. 5, 056 01, 053/482 12 97, 0908 766 594 - Mgr. Stanislav Kocka-administrátor,  Mgr. Marta Chlpíková-kaplánka

3.Košice ecavke.sk  - Mgr. Samuel Linkesch,  PaedDr. Dušan Havrila, PhD.-konsenior, Mgr. Stanislav Kocka, Mgr. Anna Linkeschová-kaplánka

4.Košice-Terasa: www.terasa.sk - Mgr. Ondrej Kolárovský, Mgr. Katarína Tomčíková

5.Mníšek nad Hnilcom 568, 055 64, 053/489 61 06, 0918 828 336 - Mgr. Ján Sabanoš

6.Obišovce: www.lutheran.sk  - Mgr. Jaroslav Petro

7.Opiná 11, www.czecavopina.sk - Mgr. Radoslav Grega

8.Rankovce: ecav.rankovce.sk - Mgr. Ľuboslav Beňo, Mgr. Monika Beňová

9.Švedlár 13, 053 34, 053/489 53 06 - Mgr. Vladimír Schvarc

10.Vyšná Kamenica http://www.ecavkamenica.sk/ -  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD.-senior,   Mgr. Marek Tomčík-seniorátny kaplán


Budimír,Beniakovce,Chrastné,Rozhanovce


Košice


Mníšek nad Hnilcom, Smolník


Obišovce, Kysak, Trebejov


Opiná, Čižatice


Rankovce, Bačkovík, Boliarov, Čakanovce


Švedlár, Nálepkovo


Vyšná Kamenica