1. Budimír,  www.czecavbudimir.sk  044 43; 055/695 82 46   - Mgr.Anna Debnárová, zborová farárka

2. Gelnica,     https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Cirkevn%C3%BD-zbor-ECAV-Gelnica-100941234617387/

       Lutherovo nám. 5, 056 01, 053/482 12 97, 0908 766 594 - Mgr. Marta Chlpíková, námestná farárka 

3. Košice ecavke.sk  -  Mgr. Samuel Linkesch, zborový farár, senior  

          - PaedDr. Dušan Havrila,  PhD., zborový farár 

          - Mgr. Stanislav Kocka, zborový farár

          - Mgr. Anna Linkeschová - zborová kaplánka

4. Košice-Terasa: www.terasa.sk - Mgr. Ján Matis, zborový farár, Mgr. Igor Mišina, emeritný biskup na mieste kaplána

5. Mníšek nad Hnilcom 568, 055 64, 053/489 61 06, 0918 828 336 - Mgr. Ján Sabanoš, zborový farár

6. Obišovce: www.lutheran.sk  -  Mgr. Jaroslav Petro, zborový farár

7. Opiná 11, www.czecavopina.sk - Mgr. Radoslav Grega, zborový farár

8. Rankovce: ecav.rankovce.sk - Mgr. Ľuboslav Beňo, zborový farár

               - Mgr. Monika Beňová, zborová farárka

9. Švedlár 13, 053 34, 053/489 53 06 - Mgr. Marta Chlpíková, administrátorka

10.Vyšná Kamenica www.ecavvysnakamenica.com -  ThDr. PaedDr. Ján Hruška, PhD,  zborový farár, konsenior 
Budimír   ..............................                Beniakovce   .................................    Chrastné

Rozhanovce


Košice, Mlynská ulica 23


Košice-Terasa, Toryská ulica 1/G


Mníšek nad Hnilcom ................................................................           Smolník


   Obišovce........................................ Kysak.............................................. Trebejov


Opiná ....................................................................................................    Čižatice


Rankovce .....................................  Bačkovík ................................  Boliarov 

Čakanovce


Švedlár  ...........................................................................................  Nálepkovo


Vyšná Kamenica