1. Úvod seniorátneho dozorcu:  

3.1.2013, Košice, Ing. Ľuboša Pastora

2. Seniorátny konvent 10.3.2013, Košice

3. Seniorátne stretnutie žien 16.6. 2013, Košice-Terasa


5. Reformačný modlitebný týždeň 

 27.10.- 31.10.2013 vo všetkých CZ seniorátu

6. Žatva duchovnej piesne 27.10.2013, Budimír

7. Seniorátne stretnutie presbyterov všetkých CZ seniorátu 24.11.2013, Košice, Seniorátne stretnutie presbyterov všetkých CZ seniorát

Prednášateľ: Mgr. Ondrej Prostredník, PhD, EBF UK Bratislava  Téma: Leuenberská konkordia