11.11.2018 Seniorátne stretnutie mládeže. Košice-Terasa.


9.11.2018 Mimoriadny volebný seniorátny konvent. Košice, Mlynská 23


28.10.2018. Žatva duchovnej piesne. Budimír


6.10.2018 - Seniorátne stretnutie detí

V tento deň privítal nový kostol v CZ Košice Terasa účastníkov Seniorátneho stretnutia detí. Bohatý program a zaujímavé súťaže potešili všetkých účastníkov.

25.3.2018 - Výročný Seniorátny konvent Košického seniorátu za rok 2017