25.3.2018 - Výročný Seniorátny konvent Košického seniorátu za rok 2017