Mgr. Samuel Linkesch -  administrátor funkcie seniora od 16.11.2018 Ing. Milan Čulka - zástupca seniorátneho dozorcu