Pozývame k účasti na Reformačnom modlitebnom týždni 2023: 

 

Konferencia žien Košického seniorátu ECAV 

Smútok ako liek. 

Samuel Linkesch - úvodná pobožnosť Mt 5,4; 

Denisa Kuruc Vargová - Smútok ako liek,

Ľudmila Bíšová - Fázy smútku a ich prežívanie , 

Miroslava Hunčíková - predstavenie n.o. Svetielko pomoci. 

Všetkým ďakujeme za požehnaný spoločne strávený čas.  

Žatva spevokolov Košického seniorátu
28.5.2023 CZ Košice-Terasa

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným spevokolom z Košického seniorátu ECAV 

a hosťom z Reformovanej kresťanskej cirkvi. 

Poďakovanie patrí aj domácemu cirkevnému zboru za vrúcne prijatie a pohostenie.

CZ Košice-Terasa ďakuje za finančnú zbierku na inštalovaný organ.