Zoznam seniorov Košického seniorátu:

1. Dušan Cesnak   1953 - 1957 (Košice)
2. Adolf Kevický   1957 - 1980 (Budimír)
3. Dárius Konček   1980 - 1981 (Rankovce) administrátor seniora
4. Ladislav Fričovský 1981 - 1994 (Obišovce)
5. Igor Mišina     1994 - 2000 (Rankovce)
6. Samuel Linkesch  2000 - 2006   (Košice)
7. Ján Hruška    2006 -    (Vyšná Kamenica)