Zoznam seniorov Košického seniorátu:

1. Dušan Cesnak    1953 - 1957  (Košice)
2. Adolf Kevický    1957 - 1980  (Budimír)
3. Dárius Konček   1980 - 1981  (Rankovce) administrátor seniora
4. Ladislav Fričovský 1981 - 1994  (Obišovce)
5. Igor Mišina      1994 - 2000 (Rankovce)
6. Samuel Linkesch    2000 - 2006   (Košice)
7. Ján Hruška     2006 -  2018 (Vyšná Kamenica)
8. Samuel Linkesch   2018  -               (Košice)